Početna
Vesti
Događaji
O nama
Istorijat HSSLD
Predsedništvo
Sponzori
Partneri
Korisnički Portal
Kontakt
Početna Vesti Dopis Akademika Radoja Čolovića

Dopis Akademika Radoja Čolovića

Dopis Akademika Radoja Čolovića

Poštovane koleginice i kolege,


Nadam se da ste vi i članovi vaših porodica dobro, što je u trenutku ove epidemije za sve nas najvažnije.


Želimo da vas obavestimo da je Srpsko lekarsko društvo 20. maja ove godine uputilo dopis Zdravstvenom savetu Srbije sa molbom za izmenu Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike kojim bi se omogućilo održavanje svih programa kontinuirane edukacije on-line jer smo već tada bili svesni činjenice da ova epidemija, na žalost, neće kratko da traje a da, sa druge strane, postoji potreba naših lekara za edukacijom. Tada smo dobili uveravanje i Zdravstvenog saveta Srbije i Ministarstva zdravlja da će se Pravilnik izmeniti ukoliko se i komore zdravstvenih radnika slože.


Da bi ubrzalo postupak Srpsko lekarsko društvo je samo prosledilo zahteve komorama i, po našim posrednim saznanjima, komore su sa istim saglasne.

Na žalost i julski akreditacioni rok je prošao po starom Pravilniku, bez mogućnosti za on-line edukacijom. Bez obzira na tu činjenicu Srpsko lekarsko društvo je održalo par webinara koji nisu bili akreditovani, upravo zbog potrebe lekara za edukacijom.


Obaveštavamo vas da smo danas ponovo uputili dopis i Ministartvu zdravlja RS i Zdravstvenom savetu Srbije da se ovaj postupak ubrza kako bi već akreditovani programi kojima nije prošao rok mogli da se izvedu on-line. Do tada obaveštavamo vas a molimo da vi obavestite sve vaše članove, da Srpsko lekarsko društvo ima akreditovano 14 testova koje možete videti i polagati na: http://www.sld.org.rs/sr/testovi/elektronski_testovi.dot


Ukoliko molba Srpskog lekarskog društva za prihvatanje on-line edukacije ne bude usvojena bićemo prinuđeni da zahtevamo moratorijum na bodove u 2020. godini.


Zahteve Srpskog lekarskog društva upućene Ministarstvu zdravlja RS i zdravstvenom savetu Srbije možete videti na: http://www.sld.org.rs/


S poštovanjem,

Predsednik SLD

Akademik Radoje Čolović