Početna
Vesti
Događaji
O nama
Istorijat HSSLD
Predsedništvo
Sponzori
Partneri
Korisnički Portal
Kontakt
Početna Vesti Nova knjiga "Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (1950-2019)"

Nova knjiga "Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (1950-2019)"

Nova knjiga "Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (1950-2019)"

Poštovani članovi Hirurške sekcije SLDa, sa zadovoljstvom vas izveštavamo da je na poslednjem sastanku promovisana knjiga "Hirurška sekcija Srpskog Lekarskog Društva 1950-2019"!

Knjiga o kojoj je reč, delo je autora koji su i sami hirurzi i aktivni učesnici u radu Hirurške sekcije Srpskog Lekarskog Društva. Dakle ovo delo treba posmatrati kao deo aktivnosti Hirurške sekcije, ovaj put preko svojih najprominentnijih članova! Treba naglasiti da je ovo udruženje od izuzetne važnosti za srpsku medicinu! Ono je posebno po činjenci da pod svojom kapom okuplja sve hirurge Srbije, u kontinuitetu od 70 godina!


O samoj knjizi


Delo do detalja, hronološki dokumentuje rad Hirurške sekcije SLDa i razvoj hirurgije u Srbiji. Period koji je obuhvaćen zadire, daleko u prošlost, preko srednjeg veka i začetaka medicine u Srbiji, do prvih pisanih pomena o pionirskim hirurškim zahvatima u nas. U enciklopedijskom maniru dat je kratak osvrt na razvoj medicine u svetu, a u širem pregledu i u Srbiji. Do detalja je prikazan svaki pionirski hirurški zahvat u okvirima srpske medicine. Pisana pristupačnim stilom, knjiga daje mogućnost da čitalac koji nije ni hirurg, ni lekar, postane svedok razvoja hirurgije u Srbiji! Ipak najveću korist od knjige imaće sami hirurzi! Oni mlađi će videti da ništa ne počinje sa njihovom pojavom na sceni, a stariji da se posle njih svetla na pozornici neće ugasiti. Možda će neko, ispirisan ovom publikacijom poželeti da za dvadeset godina napiše novo izdanje. U međuvremenu ostaće zabeleženo ko je i kada prvi napravio trepanaciju lobanje ili ušio krvni sud, a ko sada radi velike operacije laparaskopskom metodom! Oni koji grade naučnu karijeru, moći će da citiraju u svojoj biblografiji kada su imali izlaganja, pozivajući se na knjigu! I najzad za one koji su je pisali, ostaće prijatan osećaj da su i oni deo hirurške sage.

Knjiga je sadržana iz pet poglavlja: U prvom poglavlju autori predočavaju čitaocu istorijat razvoja medicine u Srbiji, pokrivajući tako period od 800 godina! Izdizanje same hirurgije u posebnu profesiju, u zavisnosti od globalnih događanja na svetskoj istorijskoj pozornici, logičan je sled izlaganja u drugom poglavlju. Fokusirajući se na razvoj hirurgije u Srbiji, autori prikazuju period omeđen početkom Velikog rata u trećem poglavlju. Tek četvrto . poglavlje obrazlaže osnivanje Hirurške sekcije, da bi se u narednom prikazala njena novija istorija. Po svom sadržaju, ovo je možda i ključno poglavlje, ono svedoči o velikom entuzijazmu hirurga pretočenom u brojne sastanke, koji svedočanstva stremljenja hirurgije u Srbiji! Kao kruna hronologije je saga o predsednicima.


Izvodi iz recenzija


Bilo je neophodno da se napiše knjiga ovog formata, kao „ram” za aktivnosti u okviru Hirurške sekcije SLD-a, koje su obeležile poslednjih sedamdeset godina hirurgije u Srbiji. Bez ove knjige sećanja vezana za Sekciju bi svakako izbledela, a sa odlaskom starijih članova nepovratno nestala. Ona može poslužiti hirurzima koji dolaze kao osnova za dalju hronologiju. Autor akademik Radoje Čolović, i sam bivši predsednik Hirurške sekcije, u saradnji sa mlađim kolegama uspeo je da približi sekciju čitaocu, objasni iskusnim hirurzima njen razvoj, a mlađe zainteresuje i navede da je održe! ... - Akademik Zoran Krivokapić


... Nastala kao izraz želje za čvršćim povezivanjem hirurga Srbije u organizovanju stručne i drugih aktivnosti, Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva baštini višedecenijsku tradiciju. Iako formirana mnogo kasnije u odnosu na druge sekcije SLD-a, ona nije samonikla tvorevina. Svoje postojanje zasniva na plodnoj i bogatoj aktivnosti srpskih hirurga, još od samog osnivanja SLD-a, 1872. godine ... Ova monografija može se opravdano uvrstiti u dragoceni i nezaobilazni prilog za hroniku srpske hirurgije. Svojim obimnim i bogatim sadržajem ona čini čvrstu osnovu za buduća dublja i detaljnija istraživanja istorijskog razvoja hirurgije u Srbiji. - Prof. dr Dragoslav Stevović


Rezime


Razvoj hirurgije u Srbiji najbolje odslikava rad Hirurške sekcije Srpskog Lekarskog Društva. Iako je osnovana tek 1950. godine i pre njenog postojanja, hirurške teme su dominirale sastancima SLDa. Svedok ovog vremena su brojni izveštaji sa sastanaka Srpskog Lekarskog Društva, još od osnivanja udruženja 1872.godine. Pobrojani su godišnji izveštaji o hirurškim zahvatima u Opštoj državnoj bolnici! Citirani su hirurški radovi objavljeni u Srpskom Arhivu za celokupno lekarstvo i drugim časopisima kraja devetanestog i početka dvadesetog veka. U istom maniru, sve do današnjih dana iznose se iskustva, prezentiraju retki slučajevi i propagiraju nove metode hirurškog lečenja.


Danas su svi sastanci akreditovani u sklopu kontinuirane medicinske edukacije (KME), organizuju se međunarodni Simpozijumi i intersekcijski sastanci. Da bi hirurg obnovio licencu, dovoljno je samo da dolazi na sastanake Hirurške sekcije! Nema ni jednog hirurškog udruženja da se ne oslanja na Hiruršku sekciju u svom radu! Značaj Hirurške sekcije SLD nemerljiv je za srpsku hirugiju i medicinu uopšte! Ova knjiga je u funkciji misije Hirurške sekcije Srpskog Lekarskog Društva!


Na poslednjem sastanku podeljeno je 100 primeraka knjige namenjene hirurškim Institutima, Klinikama i odelenjima. Ako neka kuća nema knjigu može je dobiti u prostorijama SLD u ul. Džordža Vašingtona 18.


Svi ostali knjigu mogu nabaviti po ekonomskoj ceni od 1500 dinara!